st1.krestanka.cz

Poděkování

Děkujeme jednateli firmy DC Industries s.r.o. panu Davidu Caklovi, který věnoval sponzorský dar naší škole. Finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi si vážíme zájmu a ocenění školy, kterými pan Cakl zdůvodnil své rozhodnutí finančně přispět.   
 
Copyright © 2019 st1.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.